Cele Fundacji

Cele i zasady działania Fundacji

  1. Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna stwarzająca przestrzeń działań twórczych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w dziedzinie sztuk teatralnych, edukacji kulturalnej, współpracy z innymi ośrodkami kultury w kraju i za granicą.

  2. Fundacja opiera swoją działalność na innowacyjnych metodach polegających na wyznaczaniu kierunków działań edukacyjnych wykraczających poza tradycyjnie pojmowany teatr amatorski.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. tworzenie i organizowanie warsztatów, wydarzeń kulturalnych, w tym spektakli teatralnych, koncertów oraz międzykulturowych i międzypokoleniowych projektów artystycznych,

2. organizowanie szkoleń, konferencji tematycznych w dziedzinie edukacji kulturalnej,

3. inicjowanie projektów wspomagających rozwój osobisty, w tym świadomą dbałość o harmonijny rozwój różnych sfer życia (kulturalnej, fizycznej, psychicznej, duchowej),

4. realizowanie projektów w zakresie przełamywania barier międzypokoleniowych i międzykulturowych,

5. propagowanie rozwoju edukacji kulturalnej wśród dzieci, młodzieży szkolnej i studenckiej oraz osób dorosłych,

6. działalność z wykorzystaniem nowych technologii,

7. działalność wydawniczą, w tym między innymi materiały reklamowe, broszury konferencyjne, warsztatowe, literackie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *